Andělská obličejová terapie

ANDĚLSKÁ OBLIČEJOVÁ TERAPIE

Zažijte dotek andělů, prostřednictvím andělských olejů firmy Yasminka. Jedná se o nejčistší ručně zpracovaný arganový olej doplněný speciální energetickou směsí éterických olejů, které pracují s naším vyšším vědomím a vrací nás zpátky k našemu vnitřnímu já.

Vybrat si můžete z následujcích andělských terapetických sér. Jednou z těchto krásných andělských směsí a Aqua Aura křišťály (jež mají relaxační a zklidňující účinek na emoce, také posilují sebedůvěru, sebeúctu, pozitivitu,  energii a nadšení) vám namasíruji obličej a na závěr vás zahalím do závoje Aura esence, která čistí a energetizuje auru, energetické pole kolem nás a harmonizuje čakry. Před i po masáži si můžete užít chůzi v křišťálech.

Andělská duchovní cesta
Energie tohoto oleje působí na osmou čakru, tedy dalece přesahuje to, co je dané a která se uskutečnuje v našem hlubokém Já, v naší duši, v našem celém bytí. Jejím působním se stáváme v našem tělesném vyzařování žářivějšími, láskyplňějšími a přítomnějšími. Viditelnými důkazy této přeměny jsou například jemnější pleť, zářící oči, vitální vlasy a vymizení chronických nemocí.

Andělské léčení
Hlavním úkolem této synergické směsi je léčení a uzdravování, pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky. Máme-li pocit osamělosti, překvapí nás svou přátelskou, radostnou, jemnou měkkou energií, rozveselí a přesvědčí, že tomu tak není a nikdy nebude, protože nás andělé nikdy neopustí.

Andělské srdce
Tato synergická směs je projevem andělské krásy ve hmotě. Její pole působnosti jsou především vztahy (partnerské, kamarádské, rodinné i pracovní). Silou lásky spojuje i dělí, vytváří harmonii, učí, že se máme nechat unášet životem a energií. Je také olejem dobročinnosti a tolerance. Pomůže nám ve stresových situacích, inspiruje a podpoří v nás kreativitu.

Andělská radost
Synergická směs vyzařující lásku a radost, jeho energie nás učí pokoře a respektu. Pomáhá nám otevřít své srdce, srdeční čakru, přes kterou andělé vstupují. Člověk s otevřeným srdcem pak může navázat kontakt s přírodními duchy a léčivou silou rostlin. Z přírody proudí srdeční energie Země. Přijímáme zde léčivou energii, klid, sílu a živou vibraci, která nově nabije naše baterie. Patří k ní také pojmy: odpuštění, rozhodování se bez obav, moudrost srdce, ochrana, vnitřní klid, rozkvetlé srdce.

Andělská moudrost
Tak jako sluneční energie dopadá na zem a svítí všem stejně, tak přináší tento olejíček světlo všem bytostem, říká se mu anděl osvícení. Přes něj proudí informace, ideje, poznatky, vědění, modrost a to jak na zem k člověku, tak i opačně. Tato synergická směs nás spojuje s naší intuicí a vyšším já. Přináší vnitřní mír a klid, vnáší uvolnění do napjatých situací. Také pomáhá s učením, vše co souvisí s poznáním a vědou.

Andělské odpuštění
Je to olejíček růstu a završení. Spojuje nás s podstatou naší duše, rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, ujasňuje to, co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíme, nedokážeme se oprostit a odevdat to, jeho energie uvolňuje napětí, osvobozuje od omezení.

Andělská energetická čistota
Energie toho oleje přináší na zem vědomí jako radost, extázi, život a tanec. Jeho úkolem je obnovování, oživenost a čistota, pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna. Vnáší radost do každé situace a buňky. Zvlášť nám pomáhá v dobách tíže, deprese a beznaděje. Díky ní poznáme svůj živostní cíl. Často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností, komunikací a uměním. Podporuje kreativitu a radost.

Cena: 300,-